• +Bus. support 20 83 88 08 - People: 42 83 20 45
 • hmj@contexe.dk

Fra SMV Digital

Fra SMV Digital

Er du SMV virksomhed og vil gerne have kick-startet en digitaliseringsprocess?

Så husk at der kan søges puljer via SMV Digital ordningen.

Fra smvdigital.dk:

SMV:Digital åbner løbende for tilbud, hvor du kan søge tilskud til privat rådgivning, investering i IT og teknologi eller få hjælp til at udvikle dine egne eller dine medarbejderes digitale kompetencer. Det kan være indenfor e-handel, automatisering, digital sikkerhed – eller noget helt andet, der gør, at din virksomhed kan sætte turbo på vækst og udvikling.

Gennem SMV:Digital kan du både søge om tilskudsvouchers, hvor rådgivningsforløbet bliver skræddersyet ud fra din virksomheds udviklingsprojekt og tilskudsvouchers indenfor et fast tema med et defineret forløb, som er tilrettelagt på forhånd.

Hvad kan Contexe Business Support hjælpe dig med?

Vores speciale er at skabe optimerede processer ved hjælp af digitaliser samt vores store forretningsforståelse. Så vi understøtter og vejleder i forhold til mange af SMV digitals puljer. Vi kan også hjælpe dig med administrationen i forhold til ansøgningen. Hør nærmere:

Ring til Henrik på: 20838808

Kommende frister:

Åbner for ansøgning d. 10. Oktober

Tilskud til rådgivning om brug af data » | ✓ Professionel rådgivning | SMV:Digital (smvdigital.dk)

Skab værdi med dine data:

Tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning

Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem udnyttelse af din virksomheds data? Her kan du søge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe dig til at gøre data til en integreret del af din forretning.

Hvem er tilskuddet målrettet?

Tilskuddet på 100.000 kr. er for dig, der har et ønske om, at komme i gang med at udnytte de data, som din virksomhed allerede indsamler og har lagret og omsætte dem til værdi, så data kan blive en integreret del af din virksomheds forretning. Indsamling af ny data kan udgøre en mindre del af projektet, såfremt projektet også har fokus på dataanvendelsen.

Hvad kræver det at få del af puljen?

 • Dansk CVR-nummer
 • 3-249 årsværk i seneste afsluttede regnskabsår 
 • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Min. 2 mio. kr. i omsætning i seneste afsluttede regnskabsår
 • Din virksomhed må ikke have modtaget de minimis-statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår i henhold til EU’s regler om de minimis-støtte
 • Projektet bidrager til at realisere virksomhedens vækstambitioner
 • Tilstrækkelig organisatorisk og økonomisk forankring af projektet
 • Projektet har digital og teknologisk nyhedsværdi for den enkelte virksomhed

Hvad kan du få tilskud til?

 • Hvordan data kan bruges til at skabe overblik over, hvornår din virksomhed sælger udvalgte produkter, så du kan målrette indsatser omkring produktsalg
 • Hvordan visualisering af data kan hjælpe med at spotte nye salgs-, forretnings- og eksportmuligheder og gøre dine beslutningsprocesser datadrevne
 • Hvordan indsigt i data kan være med til at frigøre tid og ressourcer ved at identificere områder i virksomheden, hvor der kan optimeres og effektiviseres som fx i virksomhedens produktion eller lager
 • Hvordan du kan analysere data til at identificere leads af høj kvalitet, skabe optimale kunderejser eller forudsige dine kunders præferencer og behov
 • Hvordan virksomhedens data kan sammenlignes på tværs af datakilder, så det fx bliver muligt at analysere og sammenstille marketingkampagner og opnå indsigter til planlægning af fremtidige kampagner
 • Hvordan virksomhedens data kan anvendes til at identificere og dokumentere mulige klimabesparelser, sporbarhed i produkter mv.
Translate »