• +Bus. support 20 83 88 08 - People: 42 83 20 45
  • hmj@contexe.dk

Change management i forandringsprojekter

Change management i forandringsprojekter

Change management! Der findes mange IT- samt administrative projekter, der på tegnebrættet giver gode optimeringer af forretningen. Disse projekter realiserer ofte ikke det forventede potentiale. Hvorfor?

Én af de store årsager er manglende fokus på “Change management” i projektet. Planlægningen skal indeholde en kommunikationsstrategi samt en plan for uddannelse af medarbejdere.

Vores erfaring siger, at der er 3 fremtrædende typer af medarbejdere, der skal håndteres forskelligt i processen. Hvordan vil disse reagere, hvis der er manglende fokus på Change Management?

“Den hurtige” (som vist)

Fremgangsmåde: “Jamen jeg går da bare i gang, det er vel bare at…..”

Resultat: Behandlingen af opgaven vil være forkert. Der vil være mange fejl. Oprydningen vil være tidskrævende. Der ophobes arbejde.

Fokus: Sidemandsoplæring

“Den forsigtige”‘

Fremgangsmåde: “Jeg må undersøge, hvad der skal til, før jeg går i gang”

Resultat: Manglende info kan medføre til stress hos medarbejderen, samtidigt bliver arbejdet ikke lavet og der ophobes arbejde.

Fokus: Kommunikation om samt gode vejledninger.

“Den negative”

Fremgangsmåde: “Jeg har ikke fået noget at vide, så jeg foretager mig ikke noget”

Resultat: Ophobet arbejde samt spredning af negativ stemning omkring projektet. Der er potentielt skabt en negativ ambassadør.

Fokus: Kommunikation samt inddragelse samt vejledning.

Change management – Fra “hammer og mejsel til computer”

“Den hurtige medarbejder”

Der er implementeret et nyt ordre håndteringssystem. Det bliver overdraget til medarbejderen uden nævneværdig introduktion.

I bedste mening vil medarbejderen bruge systemet, som det intuitivt føles rigtigt for denne at bruge det.

Få mere info om at få skabt en plan for Change Management eller om projektledelse samt digitalisering. Digitalisering & ERP – Contexe Business Support & Recruiting

Henrik Jørgensen

Leave a Reply

Translate »