• +Bus. support 20 83 88 08 - People: 42 83 20 45
  • hmj@contexe.dk

Projektledelse – Nedbrydning af siloer

Projektledelse – Nedbrydning af siloer

Projektledelse er vigtigt, når der skal implementeres tværgående forretningssystemer. En af projektlederens fornemmeste opgaver er at trække projektressourcer ud af siloerne og skabe det rigtige hold.

Man kommer kun i mål, hvis der bliver skabt en fælles forståelse og et samlet grundlag for projektet.

Nogle simple råd:

  1. Skab en “VI” ånd i projektet
  2. Kommunikér og skab fælles forståelse – også for hinandens situation
  3. Investér i undervisning og support

Det er ikke altid, at de mest garvede ressourcer har nok tid at bruge i projektet, dermed bliver det de mere urutinerede kræfter, der skal deltage. Her er den største fare, at de garvede medarbejdere ikke accepterer løsningen. Det er tvingende nødvendigt, at de får en rolle, der tilsikrer, at de er medansvarlige i løsningen. Dette sikrer projektlederen bedst ved at skabe en referencegruppe til projektet. Dette vil typisk være som procesejere, der er med i ugentlige valideringsmøder, men ikke deltager i det daglige arbejde.

De afdelinger der berøres af implementeringen skal deltage direkte i projektet samt projektgruppen. En god repræsentation skal sikres, ligesom det skal sikres, at lederen af afdelingen også står til ansvar for den nye løsning. Dette kræver inddragelse og løbende accept.

Uanset hvor meget man inddrager og sikrer projektressourcer samt medejerskab i forretningen, så vil driften for andre end projektdeltagere have første prioritet, og der vil være et hav af forklaringer på, hvorfor forretningen ikke leverer til projektet.

MEN! Jo bedre forankring fra ledelsen – jo mere kommunikation samt inddragelse – des lettere vil det være at sikre leverancer fra organisationen. Men forvent at støde på udfordringer!

Læs mere om vores ydelser inden for Digitalisering samt Projektledelse her.

Henrik Jørgensen

Leave a Reply

Translate »