• +Bus. support 20 83 88 08 - People: 42 83 20 45
  • hmj@contexe.dk

Digitalization & ERP

Projektledelse – Nedbrydning af siloer

Projektledelse er vigtigt, når der skal implementeres tværgående forretningssystemer. En af projektlederens fornemmeste opgaver er at trække projektressourcer ud af siloerne og skabe det rigtige hold.

Man kommer kun i mål, hvis der bliver skabt en fælles forståelse og et samlet grundlag for projektet.

Nogle simple råd:

  1. Skab en “VI” ånd i projektet
  2. Kommunikér og skab fælles forståelse – også for hinandens situation
  3. Investér i undervisning og support

Det er ikke altid, at de mest garvede ressourcer har nok tid at bruge i projektet, dermed bliver det de mere urutinerede kræfter, der skal deltage. Her er den største fare, at de garvede medarbejdere ikke accepterer løsningen. Det er tvingende nødvendigt, at de får en rolle, der tilsikrer, at de er medansvarlige i løsningen. Dette sikrer projektlederen bedst ved at skabe en referencegruppe til projektet. Dette vil typisk være som procesejere, der er med i ugentlige valideringsmøder, men ikke deltager i det daglige arbejde.

De afdelinger der berøres af implementeringen skal deltage direkte i projektet samt projektgruppen. En god repræsentation skal sikres, ligesom det skal sikres, at lederen af afdelingen også står til ansvar for den nye løsning. Dette kræver inddragelse og løbende accept.

Uanset hvor meget man inddrager og sikrer projektressourcer samt medejerskab i forretningen, så vil driften for andre end projektdeltagere have første prioritet, og der vil være et hav af forklaringer på, hvorfor forretningen ikke leverer til projektet.

MEN! Jo bedre forankring fra ledelsen – jo mere kommunikation samt inddragelse – des lettere vil det være at sikre leverancer fra organisationen. Men forvent at støde på udfordringer!

Læs mere om vores ydelser inden for Digitalisering samt Projektledelse her.

Change management i forandringsprojekter

Change management! Der findes mange IT- samt administrative projekter, der på tegnebrættet giver gode optimeringer af forretningen. Disse projekter realiserer ofte ikke det forventede potentiale. Hvorfor?

Én af de store årsager er manglende fokus på “Change management” i projektet. Planlægningen skal indeholde en kommunikationsstrategi samt en plan for uddannelse af medarbejdere.

Vores erfaring siger, at der er 3 fremtrædende typer af medarbejdere, der skal håndteres forskelligt i processen. Hvordan vil disse reagere, hvis der er manglende fokus på Change Management?

“Den hurtige” (som vist)

Fremgangsmåde: “Jamen jeg går da bare i gang, det er vel bare at…..”

Resultat: Behandlingen af opgaven vil være forkert. Der vil være mange fejl. Oprydningen vil være tidskrævende. Der ophobes arbejde.

Fokus: Sidemandsoplæring

“Den forsigtige”‘

Fremgangsmåde: “Jeg må undersøge, hvad der skal til, før jeg går i gang”

Resultat: Manglende info kan medføre til stress hos medarbejderen, samtidigt bliver arbejdet ikke lavet og der ophobes arbejde.

Fokus: Kommunikation om samt gode vejledninger.

“Den negative”

Fremgangsmåde: “Jeg har ikke fået noget at vide, så jeg foretager mig ikke noget”

Resultat: Ophobet arbejde samt spredning af negativ stemning omkring projektet. Der er potentielt skabt en negativ ambassadør.

Fokus: Kommunikation samt inddragelse samt vejledning.

Change management – Fra “hammer og mejsel til computer”

“Den hurtige medarbejder”

Der er implementeret et nyt ordre håndteringssystem. Det bliver overdraget til medarbejderen uden nævneværdig introduktion.

I bedste mening vil medarbejderen bruge systemet, som det intuitivt føles rigtigt for denne at bruge det.

Få mere info om at få skabt en plan for Change Management eller om projektledelse samt digitalisering. Digitalisering & ERP – Contexe Business Support & Recruiting

1
Translate »